Les Vents Atlantiques is een goed doel

ANBI_zwartStichting Les Vents Atlantiques is door de belastingdienst aangewezen als cultureel algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI). Deze status bevestigd dat de belastingdienst de stichting ziet als goed doel. Als ANBI zijn er belastingvoordelen bij giften, schenkingen en erfenissen. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt zelfs een extra giftenaftrek (125% voor particulieren) om zo giften aan culturele ANBI’s te stimuleren.

Op de website van de belastingdienst kan je nazoeken of een instelling of organisatie daadwerkelijk een ANBI-status heeft: belastingdienst.nl > anbi zoeken

Verplichtingen en voorwaarden.

Om de ANBI-status te krijgen van de belastingdienst moet er worden voldaan aan een aantal voorwaarden (de complete lijst met enige uitleg kan u lezen op de site van de belastingdienst: belastingdienst.nl > aan welke voorwaarden moet een anbi voldoen).

Wij voldoen dus aan alle gestelde voorwaarden, enkele belangrijke daarvan zijn:

  • Onze stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang
  • Onze stichting heeft geen winstoogmerk.
  • Onze stichting en iedereen die bij ons betrokken is voldoet aan de integriteitseisen.
  • De bestuurders van onze stichting mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is.
  • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding
  • Onze stichting heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen (tot op heden is 95% van al het geldt besteed aan onze doelstellingen).

Publicatieplicht:

Onze stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen aan de publicatieplicht. Deze informatie is te vinden op onze website onder de kop ‘Stichting’