Berekeningen donatie (bruto naar netto)

Bij een schenking aan ons is 125% van de schenking aftrekbaar voor de inkomstenbelasting omdat wij een ANBI zijn. Dit betekent dat u als donateur netto veel minder geld kost terwijl wij als stichting wel het volledige bruto bedrag kunnen gebruiken om onze doelen te verwezenlijken:

Er geldt voor eenmalige giften wel een drempel, dit is 1% van het drempelinkomen (de som van box 1, 2 en 3). Alles boven deze drempel kan worden afgetrokken.

Er is ook een mogelijkheid om periodieke giften te doen, in dat geval vervalt de drempel en is het volledige bedrag voor 125% aftrekbaar. In dat geval kunt u gebruik maken van de overeenkomst van de belastingdienst (deels ingevuld)

Zie voor veel nuttige informatie ook www.goededoelen.nl/Giftenaftrek