Vroeger was er de VAR-wuo, vanaf 01-05-2016 is er de modelovereenkomst voor zelfstandigen. Voor uitgebreide informatie hierover verwijzen wij naar de website van de belastingdienst, wat volgt is geen complete samenvatting.

Wij gebruiken een modelovereenkomst van de Belastingdienst geregistreerd onder nummer 9101586370-1. U kunt deze hier downloaden: modelovereenkomst arbeidsrelatie LVA. Na invullen kan de geprinte en getekende versie worden opgestuurd.

Door gebruik te maken van een modelovereenkomst zijn wij ervan verzekerd (en bevestigen wij) dat er geen dat er geen sprake is van loondienst en dat wij geen loonheffingen hoeven in te houden en te betalen. Dit is waarom wij eerder altijd vroegen om de VAR-wuo aan te leveren.

Voor de musici die hiervan gebruik maken is het zeer belangrijk om te beseffen dat deze modelovereenkomst geenszins bevestigd of betekend dat u automatisch zelfstandige bent. Hiervoor gelden (ongewijzigd ten opzichte van eerder) nog steeds veel andere regels en de musicus zelf is verantwoordelijk om in de gaten te houden of hij zelfstandige is of niet. Indien de musicus geen zelfstandige is betalen wij via verloning of in het geval van sommige buitenlandse artiesten wordt er een bruto-bedrag betaald.

Wilt u informatie over de regels voor zelfstandigen dan kunt u kijken op ondernemersplein.nl of op de website van de belastingdienst.