[:nl]Stichting Les Vents Atlantiques vindt het heel belangrijk om oude/klassieke muziek te delen met anderen. Niet alleen door concerten mogelijk te maken, maar ook door het publiek te betrekken bij uitvoeringen.

Naast het houden van lezingen en het geven van informatieve introducties bij de stukken is met name ook de manier van spelen er eentje die beoogt het publiek te betrekken bij de muziek. Daarbij gaan de ensembles die Les Vents Atlantiques faciliteert ook scholen in en organiseren zij workshops en concerten voor zowel amateurs als conservatorium studenten. Zij geven overal ter wereld masterclasses en er zijn bijvoorbeeld plannen om met leerlingen een opera te van begin tot einde te schrijven en uit te voeren.

Het uitgangspunt is om een ieder bij de muziek te betrekken, op een eigen manier en vanuit de belevingswereld van de luisteraar/participant. Iedereen wordt gezien als muziek-expert, het gaat er immers uiteindelijk om of iemand geraakt wordt en de uitvoering mooi of interessant vond. Het gaat uitdrukkelijk niet om het (naar beneden) bijstellen van niveaus, maar juist om het respecteren van het publiek: ieder mens is muzikaal.[:en]The Les Vents Atlantiques foundation finds it very important to share early music with others. Not only by fascilitating concerts, but also by involving the public in performances.

Besides giving lectures and giving informative introductions to the pieces which are played, the way of playing is one that aims to involve the public in the music. In addition, the ensembles Les Vents Atlantiques facilitates also go into schools and organize workshops and concerts for both amateurs and conservatory students. They give master classes all over the world and there are plans to write and to carry out an opera to from start to finish with pupils.

The starting point is that we try to involve everyone in the music, from the perpective of the listener/participant. Everyone is considered a music expert, after all, it is the individual which will feel if he or she is touched by a performance, if it’s something they like or find interesting. We certainly do not want to adjust the ‘level’ (i.e. lower it), we want to respect the audience: every human is musical.[:]